Inhoud

Dienst Toeslagen stuurt definitieve berekeningen toeslagen 2022

Heeft u in 2022 een toeslag gekregen? Vanaf 15 juni 2023 tot en met het einde van dit jaar kunt u de definitieve berekening verwachten.

Als u in 2022 een toeslag heeft gekregen, dan is deze berekend op basis van voorlopige gegevens, zoals een schatting van het inkomen. Na afloop van het jaar berekent Dienst Toeslagen op hoeveel toeslag u recht had. Dit doet Dienst Toeslagen met het definitieve inkomen van u en de definitieve inkomens van iedereen in uw huishouden die meetelt voor de toeslag. Bijvoorbeeld uw partner of eventuele medebewoners voor de huurtoeslag. 


Het definitieve inkomen berekent de Dienst Toeslagen met onder andere de aangifte inkomstenbelasting of met gegevens van een werkgever of uitkeringsinstantie. Ook gegevens van de verhuurder en kinderopvang gebruikt de Dienst Toeslagen. Eventueel ontvangt u een brief om extra of ontbrekende gegevens te verstrekken. 

Wijzigen en terugbetalen

Als u vorig jaar een loonsverhoging of een eenmalig bedrag van de werkgever heeft ontvangen, moet u misschien de toeslag (gedeeltelijk) terugbetalen. Het definitieve inkomen is dan hoger dan het geschatte inkomen.


Om te voorkomen dat u volgend jaar toeslag moet terugbetalen, kunt u in Mijn toeslagen het inkomen controleren waarmee de Dienst Toeslagen de toeslag berekenen. Hierbij kunnen wij u helpen. 

Betalingsregeling aanvragen

Lukt het u niet om in 1 keer of in 24 maanden de te veel ontvangen toeslag terug te betalen? Er kan dan bij Dienst Toeslagen om een persoonlijke betalingsregeling worden gevraagd, om zodoende elke maand een lager bedrag te betalen. Dienst Toeslagen kijkt samen met u naar een oplossing. U leest hier meer over op Betalingsregeling voor het terugbetalen van toeslagen

Meer informatie

Als u wil weten wanneer u de definitieve aanslag kunt verwachten, leest u daar meer over op Wanneer krijg ik de definitieve berekening van mijn toeslag.

Meer weten

Bedankt voor uw interesse in onze Nieuws en Tips.
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden op het gebied van administratie, belastingadvies of heeft u andere vragen? Neem dan contact met Anita via anita@dekkerenkok.nl of 0341-558937.

Leuk om kennis te maken!

Vul hier uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.